Modlitba ve Sta rém zákoně

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příspěvky v této rubrice obsahují texty 20 dílů katechezí na téma "Modlitba z pohledu Starého zákona", které nabízíme společenstvím dospělých.

Katecheze vznikaly během školního roku 2012/2013 a jsou zde trvale k dispozici.

Úvodní komentář ke katechezím - zde.

 

Všechny katecheze ke stažení v jednom souboru zde (zip).

 

Modlitba ve Starém zákoně - katecheze

20. Proroci (KKC čl. 2581-2584)

15.09.2016 11:19
Modlitba na začátek Pomoz mi modlit se za úsvitu Volám k tobě, Bože, za úsvitu, pomoz mi modlit se a soustředit své myšlenky na tebe. Sám to nedokážu. Ve mně je tma, ale u tebe světlo; jsem osamělý, ale ty mě neopouštíš; jsem malomyslný, ale u tebe je pomoc; jsem nepokojný, ale u tebe je...
Celý článek

19. Žalmy (KKC 2585 – 2589)

15.09.2016 11:15
 Modlitba na začátek  - Hospodin je můj pastýř Pro uvedení do modlitby můžete pustit následující klip: Saleziáni - Žalm 23 Po té se můžete tento žalm pomodlit prostřednictvím společné recitace či způsobem, jak se jej modlím při liturgii.   Žalmy spolu s modlitbou „Otče náš“...
Celý článek

18. Modlitba v Hospodinově domě: Anna, Samuel a David (KKC 2578- 2580)

15.09.2016 11:10
  Úvodní modlitba: Jako úvodní modlitbu můžeme společně recitovat Annin chvalozpěv (viz níže) a po té, co animátor vysvětlí, že se jedná o poezii s obrazným pojmenováním, se můžete společně zamyslet nad významem této modlitby - básně.   Annin chvalozpěv    Tu se Anna takto...
Celý článek

17. Události u hory Sinaj (KKC 2577)

15.09.2016 11:08
  Úvodní modlitba: Můžete si rozsvítit svíci – znamení zmrtvýchvstalého Krista, nechat ji kolovat a ten, kdo ji právě drží, se může nahlas nebo potichu vlastními slovy pomodlit. Pak předá svíci sousedovi.   Mojžíš plně důvěřoval Bohu a odevzdal se mu cele do služby. Měl k Bohu...
Celý článek

16. Přechod Rudým mořem II (KKC 2577)

15.09.2016 11:06
  Úvodní modlitba: „Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem Hospodinem! Neboť on je náš Bůh.“ (Žl 96,6-7) Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou; a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. Skrze tvého Syna...
Celý článek

15. Přechod Rudým mořem I (KKC 2577)

15.09.2016 10:56
  Úvodní modlitba: ŽALM 16 Odpověď: Ukaž mi, Pane, cestu k životu.   Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, ty mně zachováváš můj úděl.   Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, k tomu mě i za noci...
Celý článek

14. Mojžíš – Cesta víry III (KKC 2575)

15.09.2016 10:52
  Modlitba na začátek: Stojíme před Tebou, Pane, a rádi bychom porozuměli Tvému tajemství. Přišli jsme, abychom Tě hledali, Pane, ale jen proto, poněvadž Ty jsi nás hledal první. Chtěli bychom se s Tebou setkat, ale jsi to Ty, Pane, kdo bereš toto setkání do svých rukou. Dej se, Pane,...
Celý článek

13. Mojžíš – Cesta víry II (KKC 2575)

15.09.2016 10:32
Mojžíš- Cesta víry II. (KKC 2575) Úvodní modlitba: Dnešní úvodní modlitba bude rozjímáním znamení kříže.   Ve jménu Otce, který nás stvořil, který nás miluje a který to s námi nevzdá – nikdy nevzdá, i Syna, ve kterém se mi Bůh dává darem v mém životě a v mém těle, ve kterém se...
Celý článek

12. Mojžíš – Cesta víry I (KKC 2574)

15.09.2016 10:30
  Úvodní modlitba: Dobrý Pane, děkujeme ti za to, že jsi nás provázel na cestách tohoto týdne a děkujeme ti, že jsi nás přivedl i na toto setkání. Děkujeme ti za to, že ty se chceš stát Pánem našeho života. Ne proto, abys nám poroučel, ale proto, abys nás chránil a dovedl do svého...
Celý článek

11. Jakubův zápas u Jaboku (KKC, čl. 2573)

15.09.2016 10:28
  Úvodní modlitba: Na začátku tohoto setkání se mohou účastníci pomodlit každý vlastními slovy. Nejprve mohou říci své chvály, díky a nakonec prosby. Tuto modlitbu uzavřete společnou modlitbou „Otče náš“ a stejně jako na konci minulého setkání se tuto modlitbu můžete modlit pomalu tak, abyste...
Celý článek
1 | 2 | 3 >>