Katecheze o liturgii

 
 
 
 

Všech 33 katechezí ke stažení v jednom souboru zde (zip).

 

Katecheze o liturgii

33. Obřady svatého přijímání III a závěrečné obřady

24.06.2015 17:32
  V dnešní katechezi končíme soubor katechezí k obřadům svatého přijímání. A tak bychom se mohli krátce zamyslet: Chodíme ke svatému přijímání rádi, nebo je nám to lhostejné? Nebo se spíš svatého přijímání straníme? Jedni se bojí, aby nebyli pokládáni za příliš zbožné. Jiní tam...
Celý článek

32. Obřady svatého přijímání II

15.06.2015 07:46
  V minulé katecheti jsme mluvili o obřadech svatého přijímání v obecné rovině. Dnes bychom se začali zabývat konkrétními úkony a gesty této části mše svaté.   Výzva k modlitbě Otče náš Obřady svatého přijímání začínají 5 možnými výzvami kněze, kterými kněz vyzývá ke...
Celý článek

31. Závěr eucharistické modlitby a obřady svatého přijímání

10.06.2015 12:46
  Doxologie Všechny eucharistické modlitby se zakončují modlitbou, tzv. doxologií. Jde o chválu Boha skrze Ježíše Krista v Duchu Svatém. Kněz na závěr eucharistické modlitby vezme do rukou patenu s proměněnými hostiemi a kalich s Krví Páně, pozvedne je a říká: „Skrze něho,...
Celý článek

30. Eucharistická modlitba II.

04.06.2015 12:19
  V minulé katechezi jsme si přiblížili eucharistickou modlitbu v obecné rovině. V úvodu si můžeme zopakovat: eucharistická modlitba obsahuje rozhodující svědectví křesťanské víry; v této modlitbě nám církev předkládá program křesťanského života a současně eucharistická...
Celý článek

29. Eucharistická modlitba

13.05.2015 15:34
  Středem a vrcholem celé slavnosti mše svaté je eucharistická modlitba. Tato modlitba se obrací k Bohu, našemu Otci. Tuto modlitbu nerozlučně přednáší kněz, Kristus a církev. Je to modlitba, ve které Bohu vzdáváme díky – modlitba díkůvzdání, modlitba epikléze, a také zároveň posvěcení...
Celý článek

28. Preface

05.05.2015 10:12
  Touto modlitbou, kterou kněz vždycky říká nebo zpívá nahlas, začíná eucharistická modlitba. Preface není jenom úvodem k eucharistické modlitbě, ale je jádrem, z něhož eucharistická modlitba vyrůstá. Tato modlitba má krásná starobylá slova, kterými kněz nebo biskup děkuje. Slova...
Celý článek

27. Modlitba nad dary

28.04.2015 09:37
  V našich katechezích o mši svaté jsme se dostali do druhé části mše svaté. V minulých katechezích jsme se zabývali obětními dary, přinášením darů, žehnací modlitbou nad dary apod. V této katechezi bychom si něco řekli o modlitbě, kterou pronáší kněz na závěr přinášení darů a...
Celý článek

26. Příprava obětních darů

15.04.2015 12:19
  Při bohoslužbě oběti se duchovně na jedné straně přenášíme do večeřadla, kde Ježíš při poslední večeři ustanovil svátost eucharistie, a současně také na Golgotu, kde se Syn reálně obětuje. V této katechezi si budeme spíše všímat rozměru hostiny, přinášením a přípravou obětních...
Celý článek

25. Příprava k bohoslužbě oběti

08.04.2015 12:24
  V této části katecheze bychom si přiblížili předměty, které se používají ve druhé části mše svaté a které bereme do rukou, když se připravuje obětní stůl ke slavení eucharistie. Jsou to kalich, patena - obětní miska, korporál, pala, purifikatorium a dále víno, hostie a voda. Všechny...
Celý článek

24. Bohoslužba oběti

12.03.2015 07:59
  Po bohoslužbě slova začíná eucharistická bohoslužba. Po kontemplaci Božího slova přecházíme od naslouchání ke skutkům, k akci. Vzorem pro bohoslužbu slova je večeře ve večeřadle, kde Ježíš hovoří k apoštolům o lásce, předává jim přikázání lásky a vzájemné jednoty, potom jim umývá nohy,...
Celý článek
1 | 2 | 3 | 4 >>