Křížové cesty

Proč se modlit křížovou cestu?

…vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem a s mocí jeho lásky, uvědomit si a prožít, že na životní těžkosti nejsme sami. Je tu Pán, který se nás chce ujmout a provést nás každým údolím smrti (srov. Žl 23,4), dát nám i v temnotách toho, co prožíváme, zakusit svoji přítomnost. (Celý text ZDE)

Jak se modlit křížovou cestu?

…Důležité je naučit se spojovat svoji životní cestu s jeho cestou, otevřít se pro to, co nám chce říci, zahlédnout ho přítomného v tom, co prožívám, a sjednotit se s ním ve svých postojích, smýšlení a jednání. (Celý text ZDE)

Křížové cesty pro děti:

 • Křížová cesta pro děti 1 ZDE
 • Křížová cesta pro děti 2 ZDE
 • Křížová cesta proí děti 3 ZDE
 • Křížová cesta pro děti 4 ZDE
 • Křížová cesta pro malé děti ZDE
 • Křížová cesta pro pobožnost s dětmi ZDE
 • Křížová cesta pro starší školní věk ZDE
 • Symboly k zastavením křížové cesty ZDE
 • Křížová cesta pro děti u Michala v Náchodě ZDE
 • Křížová cesta pro děti s použitím symbolů ZDE
 • Křížová cesta s DUHOU pro dětí od dětí ZDE
 • Křížová cesta na nápěv písně Pomoz mi můj Pane ZDE

 

Pro mládež:

 • Křížová cesta: P.S. Díky Bože (časopis IN!) ZDE
 • Videoklipová křížová cesta ZDE

 

Křížová cesta rodičů a dětí:

 • Farnost Bolatice ZDE
 • Schönstattské hnutí ZDE

 

Různé křížové cesty:

 • Stránky s databází křížových cest I. ZDE
 • Stránky s databází křížových cest II. ZDE
 • Křížová cesta Modlitby matek ZDE
 • Křížová cesta podle slov bl. Matky Terezy ZDE
 • Křížová cesta ke dni modlitby a postu na paměť misionářů mučedníků I. ZDE
 • Křížová cesta ke dni modlitby a postu na paměť misionářů mučedníků II. ZDE
 • Křížová cesta podle Řeholní knihy III. Řádu sv. Františka ZDE
 • Eucharistická křížová cesta ZDE
 • Křížová cesta se svatými ZDE
 • Neobvyklá křížová cesta akademického sochaře Karla Stádníka ZDE
 
 

DVD s meditacemi kardinála Miloslava Vlka nad zastaveními z křížové cesty akademického sochaře Karla Stádníka k zakoupení ZDE za 99 Kč. Nebo zapůjčení na katechetickém centru na jeden měsíc.

 

CD s křížovou cestou od Siegra Ködera si můžete zapůjčit na katechetickém centru na jeden měsíc.

 

 

 

 

 

Výjevy jednotlivých zastavení křížové cesty

 • Křížová cesta Bohutice ZDE
 • Obrazy z Křížové cesty Renaty Štolbové ZDE
 • Křížová cesta ze starobrněnské baziliky na Mendlově náměstí  ZDE
 • Fotografie z filmu Umučení Krista ZDE
 • Křížová cesta z Würzburgu ZDE
 • Centro Aletti ZDE a ZDE a ZDE
 • Černobílá verze k vytištění na A4 I. ZDE
 • Černobílá verze k vytištění na A4 II ZDE
 • Černobílá verze k vytištění na A4 III. ZDE

 

Křížové cesty - knižní nabídka: ZDE