Postní doba

„Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její společenství i pro jednotlivé věřící. Především je to však „doba příhodná“ (2 Kor 6,2). Bůh od nás nežádá nic než to, co nám předtím dal: „My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás“ (1 Jan 4,19). On není vůči nám lhostejný. Každý z nás mu leží na srdci, zná nás jménem, stará se o nás, a když ho opustíme, hledá nás.“                                                       (Z poselství papeže Františka pro postní dobu 2015)

Proto se nechejme hledat naším Otcem a současně mu vyjděme naproti: skrze osobní modlitbu, liturgii, postní zamyšlení, ale i postní skutky sebezáporu. A naučme také děti kráčet po této cestě. Naučme je kráčet po ní s láskou...


Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera:

 

Poselství papeže Františka k postní době: