Dokumenty

V této rubrice nejdete např. formuláře pro žádost o kanonickou misi, RVP pro základní školy vydané MŠMT i návrhy RVP pro nepovinný předmět Náboženství, které Vám mohou pomoci ke tvorbě vlastního tematického plánu nepovinného předmětu Náboženství v rámci ŠVP jednotlivých škol. Kromě toho Vám zde nabízíme ke stažení vybrané  výňatky ze současně platné právní legislativy  týkající se výuky předmětu Náboženství. Dále zde najdete také formulář přihlášky do Náboženství a celou sadu Vysvědčení do náboženství na ZŠ, která si můžete podle vlastního výběru vytisknout.

Kromě toho tato rubrika obsahuje také nejrůznější   církevní dokumenty   vztahující se ke katechezi a katechetické službě.

 

I. Formuláře, tiskopisy

Kanonická mise ke katechetické službě ve farnostech - základní informace

Žádost o udělení kanonické mise - formulář

Žádost o udělení kanonické mise pro vyučování Náboženství na církevních školách - formulář

Formulář pro pastoračního asistenta pro farní katechezi

 

Přihlášky do nepovinného předmětu náboženství

Koncem května je třeba předat vedení základní školy přihlášky pro každého žáka a dohodnout termín, kdy bude možné si vyplněné a podepsané přihlášky vyzvednout (cca do týdne). Při převzetí přihlášek lze dohodnout i vhodný termín vyučování pro každý ročník, který pak žáci již prvního září budou mít uvedený v platném rozvrhu. (Rodičům žáků budoucích prvních tříd je možné předat přihlášky buď již při zápisu dětí do školy, nebo přes ředitelky MŠ také během května – června a počty přihlášených odevzdat vedení ZŠ.)

Přihláška do náboženství - základní škola

Přihláška do náboženství - střední škola

Informace k přihláškám do nepovinného předmětu náboženství

 

Vysvědčení pro předmět náboženství na ZŠ:

Nabídka výrazů pro slovní hodnocení žáka

Pozn.: Vysvědčení lze vyplnit jako elektroninický formulář. Takto jej můžete vyplnit po té, co si jej uložíte do svého počítače. Pro kvalitní barevný tisk na tvrdším papíru doporučujeme nechat vytisknout např. v  některém copy-centru.

 

II. Návrhy pro zařazení předmětu Náboženství do ŠVP

KC Olomouc (1. - 9. třída) .zip

KC Hradec Králové (1. - 9. třída) .zip

KC Ostrava (1. - 9. třída) .zip

KC České Budějovice

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - aktuální verze 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - aktuální verze s vyznačenými úpravami

 

III. Předmět Náboženství - platná právní legislativa (výňatky)

Zákon 561-2004 Sb. školský zákon

Zákon 563-2004 Sb. o pedagogických pracovnících

Listina práv a svobod

Úmluva o právech dítěte

Vyhláška č. 139-1997 Sb.o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti

Vyhláška č. 48-2005 o základ. vzdělávání

Vyhláška 317-2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Zákon 179-2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Nařízení vlády č. 564-2006 Sb. o platových poměrech

Směrnice MŠMT č. 33377 o financování učitelů 

 

IV. Církevní dokumenty

Gravissimum educationis

Evangelii nuntiandi

Catechesi tradendae

Všeobecné direktorium pro katechizaci

Direktorium pro mše s dětmi

 Novo millennio ineunte 

Verbum Domini

Lumen fidei

Závěrečný dokument Synody o nové evangelizaci

Evangelii gaudium

Dokument o směřování katecheze a náboženského vzdělávání v České republice