Katecheté

 
 
 

V této rubrice najdete materiály určené pro katechety osobně. Tyto materiály mají sloužit jako duchovní impulzy, k osobnostní formaci a k dalšímu vzdělávání. Využívat je může katecheta sám, ale doporučujeme je zvláště využívat při děkanátních setkání katechetů nebo při doprovázení katechety správcem farnosti, který nese za náboženskou výuku a katechezi ve farnosti zodpovědnost a má dbát o formaci katechetů působících v jeho farnosti. Součástí rubriky jsou také nejrůznější dokumenty pro výuku náboženství i katechezi (legislativa, formuláře, vysvědčení, církevní dokumenty aj.).