Vzdělávání katechetů

Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci
– informace o možnostech studia (denního i dálkového) na této fakultě. Podle současného školského zákona mají mít ti katecheté, kteří vyučují náboženství na ZŠ, vysokoškolské vzdělání v tomto oboru. 

Katolická teologická fakulta UK v Praze 
– informace pro zájemce o studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Teologická fakulta v Českých Budějovicích
– informace o studiu (denním i dálkovém) na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Katechetické kurzy v Brně
- vzdělávací kurzy pro katechety pořádané Katechetickým centrem v Brně