Práce s dětmi a mládeží, další aktivity

Katolík.cz
- mládež: kontakty na Centra pro mládež jednotlivých českých a moravských diecézí a seznam akcí, které pořádají (záložka "Rodina, mládež a děti")
- liturgický kalendář
- bohoslužby v ČR, poutní místa
- inzerce, seznamka, poradna aj.

Signály.cz
– webový portál pro mládež: pozvánky na různé akce, náměty pro společenství a práci s mládeží, atd.

Nadace Racek
- ekumenická nadace podporující evangelizaci

Christ-net.sk
- slovenský křesťanský portál

Erko.sk 
– hnutí křesťanských společenství dětí, časopisy…

Rodina.cz
– stránky týkající se rodiny, výchovy od prenatálního vývoje do dospívání, tipy kam a jak a kdy s rodinou na výlet, hry, rady…atd.

Hra.cz
– různé typy her pro různý věk podle potřeby

Divadelní hry 
- různé divadelní hry a scénky