Písmo svaté a Katechismus katolické církve

Biblenet.cz 
– pomoc při studiu Bible, vyhledávání podle veršů, knih, témat, žánrů, příběhů…

Katechismus.cz 
– Katechismus katolické církve na internetu

Vezmiacti.cz 
– biblický program brněnské diecéze pro tříletou přípravu na jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013 (nedělní evangelia s rozjímáním, přednášky, metodiky, články a spousta dalších zajímavých materiálů).