Postní aktivita 2020 – Poznáváním Písma poznávám Krista

23.01.2020 09:01

Pomůcky:

Kartičky pro děti, plakát knihy, stránky knihy, nůžky, žlutá lepicí páska/lepicí žvýkačka/špendlíky, barevné papíry (žlutý, modrý, zelený, oranžový, červený).
 

O čem to je?

V souvislosti s probíhajícím rokem Božího slova, nám tato postní aktivita může pomoci uvědomit si důležitost Písma svatého pro hlubší poznání Ježíše Krista. (V duchu výroku sv. Jeronýma - neznalost Písma je neznalost Krista.)
 

Jak na to?

V kostele umístěte plakát knihy.
Na barevné papíry vytiskněte kartičky pro děti:

- kartička 1 - žlutý papír
- kartička 2 - modrý papír
- kartička 3 - zelený papír
- kartička 4 - oranžový papír
- kartička 5 - zelený papír
- kartička 6 - červený papír

Kartičky mají v pravém horním rohu "ústřižek", kterým budou děti "vymalovávat" jednotlivé stránky knihy pro daný týden. Doma si ústřižek odstřihnou a další neděli přinesou do kostela, kde pomocí lepidla, lepicí žvýkačky či špendlíku dají svůj ústřižek na obrázek.


Na levou stranu knihy přišpendlete/přichyťte žlutou páskou či lepicí žvýkačkou vždy plakát z předcházející neděle, na který budou děti lepit/špendlit své ústřižky. Na pravou stranu plakátu knihy dejte vždy aktuální stránku knihy, která je z předchozího týdne. Vznikne tak motiv obracejících se stran knihy. Pro inspiraci se můžete podívat na ilustrační video ZDE.
 

Obsah kartiček

Každá kartička obsahuje časový údaj týdne, rožek na odstřižení, téma nosné pro celý týden s biblickým úryvkem a zamyšlením pro osobní modlitbu. Ve spodní části je citát z Písma, který lze odstřihnout a dát na nástěnku, do peněženky atp. To nám může pomoci k tomu, abychom měli Boží slovo více na očích, podle něho žili, jak o to prosíme i v modlitbě, která je ze zadní strany kartičky.

Podrobnější vysvětlení postní aktivity naleznete v metodice k jednotlivým postním nedělím.
 

Další využití

Jednotlivé stránky knihy můžete dále použít např. jako omalovánky pro děti. :)
Kartičky lze také rozdat mladým či dospělým.

Začínáme první postní neděli, končíme o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (pro velikonoční oktáv kartička pro děti není).

Přejeme, ať hlubší poznání Ježíše upevní váš vztah s ním.
 

Další podněty naleznete na kartičkovém facebooku :)

Soubory ke stažení:

Komplet:

Postní doba 2020
 

Jednotlivé soubory:

Kartička 1 (PDF)
Kartička 2 (PDF)
Kartička 3 (PDF)
Kartička 4 (PDF)
Kartička 5 (PDF)
Kartička 6 (PDF)

Plakát 4×A4 (PDF)
Plakát 2×A3 (PDF)
Plakát 1×A2 (PDF)

Stránka knihy 1 (PDF)
Stránka knihy 2 (PDF)
Stránka knihy 3 (PDF)
Stránka knihy 4 (PDF)
Stránka knihy 5 (PDF)
Stránka knihy 6 (PDF)
Stránka knihy 7 (PDF)