Metodický den - Úvod do programu Katecheze Dobrého pastýře

16.05.2017 12:23
ÚVOD DO PROGRAMU KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE
 
 

KDY: 13. 5. 2017

v čase 9.00 - 16.00

(po 16h možnost diskuse, promítání videí a prohlížení pomůcek)

 

KDE: Velehrad, dům sv. Cyrila a Metoděje

PŘIHLÁŠENÍ: katecheti@arcibol.cz.

 

Seminář proběhne pod vedením:
ThLic. Ing. Marie Zimmermannové,
Th.D. a Mgr. Mar
cely Fojtíkové Roubalové. PhD

 

Srdečně zveme všechny zájemce na seminář, který bude zaměřený na seznámení s katechetickým programem Katecheze Dobrého pastýře (dále KDP).

Program KDP za pomoci montessoriánské pedagogiky přibližuje dětem biblické a liturgické základy. Uvádí je jednak do liturgického prostoru a liturgického slavení, jednak do biblického poselství. Program KDP je určen dětem ve věku 3–12 let: 1. stupeň 3–6 let, 2. stupeň 7–9 let, 3. stupeň 10–12 let. V České republice je zatím propracováno metodické zázemí (metodiky + pomůcky) pro věkovou kategorii 3–6 let. Současně se pracuje na přípravě implementace programu u starších dětí.

Obsahem tohoto semináře bude celkové představení programu a způsobu práce s dětmi, představení hlavních témat programu KDP a praktické ukázky k jednotlivým tematickým celkům. Seminář je určen především rodičům, kněžím, učitelům a katechetům, kteří se věnují předškolním dětem. Seznámení s tímto typem katecheze může být ale inspirativní také pro ty, kteří se věnují dětem na prvním stupni ZŠ.

Seminář proběhne 13. května 2017 na Velehradě ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje pod vedením ThLic. Ing. Marie Zimmermannové, Th.D. a Mgr. Marcely Fojtíkové Roubalové. PhD. Přihlašovat se můžete na mailové adrese: katecheti@arcibol.cz.

 

PROGRAM

- stručný náhled do pedagogiky Marie Montessory,

- teologická východiska pro KDP,

- přehled základních témat probíraných na I. stupni KDP (3-6 let),

- praktická ukázka úpráce s materiálem.

 

 

více informací: zde