EKOLIGICKÁ KONVERZE V DUCHU VÝZEV PAPEŽE FRANTIŠKA

11.12.2020 09:02

U příležitosti roku věnovaného encyklice papeže Františka Laudato si a tématům, které tato encyklika přináší, jsme na KC vypracovali celoroční materiál, který uvádí do konverze, k níž nás papež zve.

Jedná se o 12 dílný soubor impulzů, vždy 1 téma na 1 měsíc. Každé téma je zpracované ve 4 oddílech. Na začátku - každého dne - je vždy MEDITACE, která vede ke ztišení, uvědomování si Boží přítomnosti tady a teď, ale také v celém světě, přemýšlení o sobě, lidech a světě před jeho milujícím pohledem, rozhovoru s ním o všech mých nadějích i obavách a načerpání sil do dalšího žití. Druhým krokem jsou VZTAHY a péče o ně. Následuje základní INFORMACE ohledně vybraného ekologického tématu, která je doplněna o odkazy pro ty, kteří by chtěli téma hlouběji prostudovat. Na ni pak navazuje AKCE. Materiál zde nabízí konkrétní kroky pro uchopení daného tématu. Tyto kroky jsou pouze inspirací, záleží pak na každém, jak na základě nabytých informací a svým možností toto téma uchopí a začlení do svého života. 

Materiál je zpracovaný  tak, aby se dal použít i pro další roky a dalo se s ním začít pracovat v kterémkoliv měsíci.

Graficky je každé téma zpracováno jako plakát, karta A5, karty A6, stojánek a pozadí na plochu počítače.

 

LEDEN

 Plakát 
Karta A5
Karty A6
Stojánek
Pozadí na plochu 1
Pozadí na plochu 2
Pozadí na plochu 3
Pozadí na plochu 4
Pozadí na plochu 5
Pozadí na plochu 6

 

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KBĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC