Adventní kalendář 2016

07.02.2017 13:07
 

Úvod:

Letos nás bude adventním časem provázet Panna Maria, která jako první poznala a přijala do svého života Pána Ježíše.
Maria nám bude pomáhat vnášet Světlo do našeho života, ale i do života lidí kolem nás.
Od ní se máme mnoho co naučit.
Společně budeme uvažovat nad texty první kapitoly Lukášova evangelia.
Můžeme si tento úryvek na začátku adventu přečíst - Lk 1, 26 - 56.
 

Pomůcky:

Do rodiny (popřípadě pro každé dítě) obrázek s adventním kalendářem A4, A3
arch se samolepkami hvězdiček, pastelky nebo barvy na vybarvení „ikonky“.

 

Návod:

Každý týden (v neděli) si přečteme myšlenku na týden a zamyšlení s úkoly.
Děti se snaží prožívat advent a plnit zadané úkoly inspirované Mariiným životem.
Za každý splněný úkol si dítě nalepí hvězdičku do volného pole za obrázkem Madony s dítětem
(viz příloha), tak se bude obrázek „rozsvěcovat“. 
Pro adventní neděle jsou pak připraveny hvězdy na plášti Panny Marie,
které si děti mohou vybarvit.
Při večerní modlitbě je možno před „ikonku“ postavit svíčku, která obrázek pěkně rozzáří.
Jak bude přibývat hvězdiček, bude přibývat i světla…

 

 

TEXTY PRO:

1. týden: „Neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30) 

2. týden: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38)

3. týden: „Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně.“ (Lk 1,41)

4. týden: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli.“  (Lk 1,46)

 

Možnosti využití pro děti ve farnosti:

A) Na nástěnku v kostele připneme obrázek Marie s dítětem (formát A3)
Děti mohou lepit hvězdičky za splněné úkoly (podle potřeb farnosti připraví animátor či katecheta).
Je možné využít témata a úkoly nabídnuté v adventním kalendáři (viz výše).

B) Na dostupné místo postavíme sochu Panny Marie a vedle ní jesličky s dítětem
(s Jezulátkem či malou panenkou – podle možnosti).
Marii zahalíme modrým rouchem (modrá látka), které povede až k jesličkám.
Roucho celý advent zdobíme hvězdami (viz příloha 3) podle výše uvedeného návodu.
Kreativitě se meze nekladou.