Liturgie

 
Témata průběžně doplňujeme.
 

1.    Liturgie ve společenství prvních křesťanů

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
                Příloha č. 1: DOC, PDF
 
 
 

2.    Neděle - den shromáždění křesťanů ke slavení

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

3.    Liturgie - vývoj a dějiny I

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
                Příloha č. 1: DOC, PDF
                Příloha č. 2: PPT
 
 
 

4.    Liturgie - vývoj a dějiny II

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
                Příloha č. 1: DOC, PDF
                Příloha č. 2: PDF (samostatné listy - 1, 2, 3, 4, 5)
                Příloha č. 3: PDF
 
 
 

5.    Chrám - místo setkávání s Bohem

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

6.    Chrám - prostor ke slavení liturgie

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

7.    Tělo a liturgie

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

8.-9. Liturgický čas

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
                Příloha č. 1:  PDF
                Příloha č. 2: PDF
                Příloha č. 3: PDF
 
 
 

10.   Svátosti

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
                Příloha č. 1: PDF
 
 
 

11.   Křest - obrácení

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

12.   Křest - ospravedlnění

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

13.   Křest - nový život

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

14.   Biřmování

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

15.   Manželství I

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

16.   Manželství II

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

17.   Kněžství I

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

18.   Kněžství II

 
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

19.   Svátost smíření I

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

20.   Svátost smíření II

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

21.   Svátost smíření III

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

22.   Svátost smíření IV

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

23.   Pomazání nemocných

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

24.   Eucharistie I


                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

25.   Eucharistie II

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

26.   Eucharistie III A

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

27.   Eucharistie III B

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

28.   Eucharistie III C

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

29.   Eucharistie IV A

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

30.   Eucharistie IV B

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

31.   Eucharistie IV C

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

32.   Eucharistie IV D

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

33.   Eucharistie V

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF
 
 
 

34.   Svátostiny

        
                Metodika: DOC, PDF
                Pracovní list: PDF