Svátost smíření

 

Kající bohoslužby pro děti - náměty na promluvy

1. téma: Člověk ztracený následkem hříchu a opět nalezený Bohem

2. téma: Blahodárnost a současně nezbytnost odpuštění

3. téma: Uznání vlastností hříšnosti

Obrázky

 

Zpovědní zrcadla pro dospělé

V této rubrice Vám také nabízíme některé materiály sloužící  pro přípravu ke svátosti smíření, a to jak blízkou individuální, tak vzdálenou skupinovou prostřednictvím katechezí na tato témata.

Otázky pro výchovu svědomí

Zpytování svědomí - Otče náš

Zpytování svědomí pro ženy

Zpytování svědomí pro muže

Netradiční zpovědní zrcadlo

 

Meditace

Zde Vám nabízíme také meditaci nad obrazem Návrat marnotratného syna od malíře Rembrandta van Rijna.