Příprava dětí na první svaté přijímání

 

Na prosbu otce Petra Bulvase, který je biskupským delegátem pro pastoraci, Vám v této rubrice nabízíme ke stažení materiály, které by Vás mohly inspirovat při přípravě dětí ke svátosti smíření a na první svaté přijímání. Nejedná se o žádný souhrnný či ucelený metodický materiál, ale spíše o jednotlivé příspěvky k dílčím tématům, které nám poskytli kněží a katecheté z farností. Za všechny materiály jim tímto děkujeme!

1. Liturgický rok

- Liturgický rok. Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání

Liturgický rok

Zamyšlení nad liturgickým rokem

 

2. Liturgické předměty, barvy a oděvy, postoje a gesta

Liturgická roucha

Liturgické náčiní

Liturgické oděvy a barvy

Liturgické postoje a gesta

Liturgické předměty

Opakování (liturgické prostory, předměty a oděvy)

Liturgické barvy – test

 

3. Liturgický prostor

Kostel - významná budova (metodika)

Kostel - významná budova (prezentace)

Liturgické prostory

Putování domem Božím - ml. školní věk

Putování domem Božím

 

4. Mše svatá

Dva příběhy

Mše sv. – struktura

Řád mše svaté

 

5. Svátost smíření

Patero církevních přikázání

Seznam sedmi hlavních hříchů

- Svátost smíření

Zpytování svědomí pro dospělé

 

6. Modlitba s dětmi

Děti a modlitba, děti a Eucharistie