Další materiály

 

KATECHEZE PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

1. téma: Ježíš v proměněném chlebě

2. téma: Ježíšovo pozvání na hostinu

3. téma: SvatostánekKATECHEZE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

= materiály připravené v rámci přípravy na Národní eucharistický kongres.

EUCHARISTIE A JEDNOTA: 1. stupeň, 2. stupeň, mládež

EUCHARISTIE A SPOLEČENSTVÍ: 1. stupeň, 2. stupeň, mládež

EUCHARISTIE A SOLIDARITA: 1. stupeň, 2. stupeň, mládež; Příloha k 1. stupni, Příloha k 2. stupni, Příloha 3

EUCHARISTIE A EVANGELIZACE: 1. stupeň, 2. stupeň, mládež; Příloha k 1. stupni, Příloha k 2. stupni, Příloha pro mládež 1, Příloha pro mládež 2, Příloha por mládež 3

EUCHARISTIE A MARIA: 1. stupeň, 2. stupeň, mládež

SLAVENÍ EUCHARISTIE: 1. stupeň, 2. stupeň, mládež; Příloha k 1. stupni, Příloha k 2. stupni, Příloha pro mládež
 

 
 

Farní tábor pro děti