Cesta světla (Via Lucis)

Co je Cesta světla?

Cesta světla (Via Lucis) je nová velikonoční pobožnost inspirovaná tradiční pobožností Křížové cesty (Via Crucis). Spočívá v rozjímání 14 zastavení o slavných velikonočních událostech. Cesta světla začíná velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, tedy Kristovým zmrtvýchvstáním, a pokračuje setkáváním zmrtvýchvstalého Krista s jeho učedníky, jeho nanebevstoupením až k seslání Ducha Svatého.

Po staletí uvádí křížová cesta věřící do první části velikonočních událostí, do Kristova utrpení. Podobně cesta světla slavená ve věrnosti evangeliu může pomoci věřícím porozumět i druhé části Velikonoc, Pánovu vzkříšení.

 

Historie Cesty světla

Myšlenka na vytvoření cesty světla byla inspirována starodávným nápisem na zdi v katakombách San Callisto (svatého Callista) v Římě. Tento nápis je částí prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům: „Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratřím najednou – většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče.“ (1 Kor 15,3–8). V 90. letech 20. století salesiánský kněz Sabino Palumbieri z Říma, zakladatel hnutí Svědci Vzkříšeného (Testimoni del Risorto), pomohl k rozvinutí myšlenky zkombinovat události ze zmíněného nápisu s ostatními událostmi po Ježíšově vzkříšení. Tak se v létě roku 1988 v tomto hnutí zrodila Cesta světla. V roce 1989 byla Cesta světla představena Donu Egidiu Viganovi, sedmému nástupci zakladatele salesiánů Dona Boska, který jmenoval teologickou komisi, aby studovala kritéria a předpisy. Následně byly vytvořeny některé texty Cesty světla pro farní společenství, pro mládež a zasvěcené osoby, rovněž existuje text pro děti či pro trpící.

Cesta světla zrozená pro hnutí, které hledalo modlitbu vyjadřující jeho zvláštní charisma, se rychle rozšířila, takže v dubnu roku 1990 byla oficiálně slavena první Cesta světla Donem Viganem v Římě v katakombách San Callisto pro generální kapitulu salesiánů. Následovalo oznámení Janu Pavlu II. a pomalé zapojování biskupů. V září roku 1992 a v následujících letech byla cesta světla slavena v bazilice Svatého hrobu, pod horou Kalvárií v kapli svaté Eleny a během poutě hnutí do Svaté země na poděkování vzkříšenému Pánu za tento klenot daný Svědkům Vzkříšeného pro celou církev.

 

Cesta světla I - zde

Cesta světla II - zde

Cesta světla III - zde; píseň - Chvála ať zní

Cesta světla na portálu Poušť (prezentace) - zde

Cesta světla (prezentace) - zde

 

Cesta světla: obrázky pro děti I - zde

Cesta světla: obrázky pro děti II - zde

 

Videoklip - zde

Videoklip obsahuje některé z meditovaných událostí při cestě světla. Můžete využít na začátku pobožnosti, a tak podpořit jiný ráz této pobožnosti oproti zažité křížové cestě nebo ve výuce náboženství či při katechezi.