Vánoce

 

Katecheze pro děti

Matoušovo vyprávění o narození Ježíše

Lukášovo vyprávění o narození Ježíše

Narození Pána Ježíše ve stáji

Kdo se klaněl Ježíšovi?

Útěk do Egypta

www.biblickedilo.cz - Scénáře pro biblickou katechezi

 

Práce s obrazem

Význam vánočních symbolů

Narození Páně ve výtvarném umění

 

Hry, kvízy, testy 

Vánoční kvíz

Obrázek s tajenkou

Vánoční kostka

 

Divadelní hry, vánoční scénky, živé betlémy

Dveře do nebe - Vánoční divadlo pro děti 1. - 5. třídy
Nebe je tu - Píseň k divadlu

 
 

webová sránka: https://divadelnihry.sweb.cz/ - obsahuje scénáře k vánočním scénkám, divadelním hrám a živým betlémům. Pozor: Lze ji otevřít pouze v prohlížeči Internet Explorer

Živé betlémy a jiné vánoční hry

 

Další texty

www.vira.cz

www.pastorace.cz