Děti

 

Postní aktivita pro děti 2019


Letošní postní aktivita se jmenuje duchovní fitness. Děti v ní mají trénovat své duchovní svaly. Skládá se ze tří prvků.

 

1) Komentář k nedělním evangeliím, který uvede téma týdne.

PDF

 

2) Činka uprostřed srdce: V kostele umístíme srdce s tyčí. Každý týden budeme na tyč přidávat na každou stranu jedno závaží s odpovídajícím popiskem (celkem tedy dvě).

PDF - A2

PDF - A3

PDF - A4

 

3) Katričky s úkoly a modlitbou na týden.

PDF - 1. týden

PDF - 2. týden

PDF - 3. týden

PDF - 4. týden

PDF - 5. týden

PDF - 6. týden


Duchovní fitness
Train – Love - Repeat

V této postní době budeme společně objevovat význam těchto tří slov. Ona nám totiž prozrazují jednu velkou pravdu.
Train trénuj. Chceš se něčemu naučit, musíš trénovat.
Love – miluj. Chceš být dobrým člověkem, měj rád druhé lidi.
Repeat – opakuj. Chceš zůstat dobrým člověkem, vytrvej v tom.

Všechno, co uděláš s láskou, má váhu, i když se ti někdy zdá, že nikdo tvé snažení neocení. Bůh tvou snahu vidí, u něho máš odměnu jistou.
Přijmi tuto 6 týdenní výzvu a udělej něco, co bude mít váhu.
Věděl jsi, že srdce je také sval? Dokonce ten nejdůležitější. Tak, jako je srdce důležité pro náš tělesný život, tak je důležité i pro ten duchovní. Z něj totiž vychází dobré i zlé skutky. Proto se musíme snažit, aby naše srdce bylo v dobré kondici a my konali dobro.
Jak toho dosáhnout?
Chceš být rychlým běžcem?  Choď každý den běhat. Chceš být spisovatelem? Začni psát. Takhle to chodí. Každý, kdo chce něčeho dosáhnout, musí „zamakat“. Žádný učený z nebe nespadl. Chceš-li být dobrým a svatým člověkem, začni trénovat „duchovní svaly“. Ne, jen někdy, ale každý den. Tato doba je pro to jako stvořená. Dává ti možnost něco velkého vykonat. Nejen pro sebe. Buď příkladem i pro druhé.
Aby naše srdce bylo v dobré kondici, musíme se starat o celé naše tělo. Každý týden se budeme snažit posílit jednu jeho část.
V kostele budeme mít tuto činku (viz příloha I). Vidíte, že je to činka na cvičení našeho srdce, našich duchovních svalů. Na tuto činku budeme postupně přidávat závaží. Každý týden jedno. Aby se i naše síla zvětšovala a naše duchovní svaly rostly.
Tento první týden se zaměříme na naše nohy.  (Závaží s popiskem dáme na činku.)
Každý týden dostaneš také na kartičce svůj týdenní tréninkový plán (viz příloha II). Ten obsahuje výzvy, kterými posílíš duchovní svaly. Každý den si můžeš vybrat jednu výzvu. Pokud se ti podaří činnost splnit, udělej si do kolečka smajlíka nebo fajfku. Na zadní straně tě čeká medaile. Podaří se ti získat všechny a vytvořit si sbírku? Nezapomeň ani na modlitbu. Najdeš ji taktéž na zadní straně. Bez Boží pomoci bychom daleko nedošli.


________________________________________

 

 

Na cestě ke vzkříšení (2018, cyklus B)

Bůh nám dal svého Syna Ježíše, abychom se naučili, jak máme správně žít

 

 

Úvod:

Milí katecheti, animátoři, milí rodiče!

V postní době Vás a Vaše děti bude provázet Ježíš skrze nedělní evangelia. Na tom, jak Ježíš jedná, se učíme, jak máme žít i my. Jeho vlastnosti jsou pro nás příkladem správného života. Na této postní cestě se budeme snažit Ježíše napodobovat a budeme ho prosit, aby nám v tom pomáhal, být jako On.

 

Návod:

Na nástěnku/do rámu připevníme doprostřed středový obrázek Otce, Syna a Ducha Svatého (viz Příloha 1). Od obrázku povede šest barevných paprsků ke kraji nástěnky/rámu. Tyto paprsky mohou být z látky, krepového papíru apod. Každý pruh je určen k nalepování čtverečků se symboly k příslušnému postnímu týdnu (MOUDROST – žlutá, SVATOST – modrá, KRÁSA – oranžová, ČISTOTA – fialová, OBĚTAVOST – zelená, POSLUŠNOST – červená). Každý týden si doma nebo ve farnosti společně s dětmi přečtete text evangelia, poté dětem rozdáte kartičky s úkoly (viz Příloha 2 - barevná, černobílá). Ty si mohou děti vybírat libovolně, na každý den jeden (pondělí až sobota). Pro přehlednost si mohou děti vybarvit vedle úkolu, který již splnily, také obrázek symbolu. (Pokud bude pro děti některý z úkolů nesplnitelný, mohou jiný úkol splnit dvakrát. Např. pro chlapce, aby si zatancovali a zazpívali.) Podle toho poznají, kolik čtverečků se symbolem si mají v kostele nalepit na příslušný pruh látky. Na každý týden je pro jedno dítě šest úkolů, tj. šest čtverečků, které budou pro děti nachystány v kostele (viz Příloha 3 - barevná, černobílá).

 

Doporučujeme, aby úkoly plnili i katecheti, kněží nebo rodiče, kteří se této aktivitě ve farnosti budou věnovat. Po každém týdnu se mohou s dětmi sdílet, jak se jim dařilo, a společně za to poděkují v modlitbě (v náboženství, ve společenství, v rodině apod.)

Vzniklý obraz si pak necháme vystavený i v době velikonoční. Bude nám připomínat, jak si nás Ježíš vede, jak nás učí, jak nás obdarovává.

Děti se mohou u nástěnky/obrazu vyfotit a dostat tuto fotku na konci doby velikonoční (na slavnost seslání Ducha Svatého), aby jim i doma připomínala, jakou cestu s Ježíšem už urazily…

 

Metodika ke stažení: DOC, PDF

 

 

 

 

Na cestě ke vzkříšení (2017, cyklus A)

Bůh nás má rád a nabízí nám své dary

 

Úvod:

Milí katecheti, animátoři, milí rodiče!

V postní době vás a vaše děti bude provázet Ježíš skrze nedělní evangelia. Ježíš se setkává s různými lidmi a dává se jim poznat, učí je, jak mají hledat Boží lásku. My se také můžeme něco naučit. Budeme Ježíše prosit o dary, které v životě potřebujeme, a necháme se jím vést.

 

Návod:

Na nástěnku/do rámu připevníme doprostřed středový obrázek Otce, Syna a Ducha Svatého (viz Příloha 1). Od obrázku povede šest barevných paprsků ke kraji nástěnky/rámu. Tyto paprsky mohou být z látky, krepového papíru apod. Každý pruh je určen k nalepování čtverečků se symboly k příslušnému postnímu týdnu (ODVAHA – žlutá, VÍRA - modrá, PRAVDA – oranžová, POKORA - fialová, NADĚJE – zelená, LÁSKA - červená). Každý týden si doma nebo ve farnosti společně s dětmi přečtete text k evangeliu, po té dětem rozdáte kartičky s úkoly (viz Příloha 2). Ty si mohou děti vybírat libovolně, na každý den jeden (pondělí až sobota). Pro přehlednost si mohou děti vybarvit vedle úkolu, který již splnily, také obrázek symbolu. Podle toho poznají, kolik čtverečků se symbolem si mají v kostele nalepit na příslušný pruh látky. Na každý týden je pro jedno dítě šest úkolů, tj. šest čtverečků, které budou pro děti nachystány v kostele (viz Příloha 3).

Doporučujeme, aby úkoly plnili i katecheti, kněží nebo rodiče, kteří se této aktivitě ve farnosti budou věnovat. Po každém týdnu se mohou s dětmi sdílet, jak se jim dařilo, a společně za to poděkují v modlitbě (v náboženství, ve společenství, v rodině apod.)

Vzniklý obraz si pak necháme vystavený i v době velikonoční. Bude nám připomínat, jak si nás Ježíš vede, jak nás učí, jak nás obdarovává.

Děti se mohou u nástěnky/obrazu vyfotit a dostat tuto fotku na konci doby velikonoční (na slavnost seslání Ducha Svatého), aby jim i doma připomínala, jakou cestu s Ježíšem už urazily…

 

Metodika ke stažení: DOC, PDF

 

 

 

 

 

Postní dobou k Velikonocům s časopisem DUHA

nabídka pro děti k postní a velikonoční době

Kříž - znamení života: zde

Kameny - najdi cestu: zde

Od popeleční středy do Velikonoc: zde

Jdeme s Ježíšem křížovou cestu: zde

Křížová cesta - obrázky: zde

Velikonoce očima umělců: zde

Jdeme s Ježíšem: zde

Zážitek Letnic: zde

 
 

Malý průvodce postní dobou

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo pro postní dobu 2017
brožurku, která
 nabízí pro každý všední den jeden biblický citát
(odpovídající liturgickým čtením daného dne) 
a jeden impulz k zamyšlení.

 

Dokument ke stažení: PDF

 

Škola malého milosrdenst

Slovo „milosrdenství“ znamená, že se děje něco hodně milého, něco, co nám přináší dobro do právě prožívané situace. Většinou je vnímáme jako povzbuzení, pohlazení, dárek… Kdyby se milosrdenství naučili všichni lidé, bylo by na světě mnohem víc radosti a světla. Jak na to a kdo nás tomu může naučit? Potřebujeme učitele, který milosrdenství dobře zná. V letošní postní době se budeme rozhlížet, od koho se milosrdenství můžeme naučit.

Milosrdenství se děje slovem, skutkem a modlitbou. Přichází od toho, komu na nás záleží, kdo nás má na prvním místě. Vždy je to Bůh a rodiče – od maminky je dostáváme už od prvních okamžiků našeho života. Pak také svatí ochránci, třeba naší farnosti. Když milosrdenství přijmeme, může se od nás šířit v mnoha podobách. Podle tohoto schématu je sestavena „Škola Malého milosrdenství“ pro mladší a starší žáky jako

 

nabídka pro letošní postní dobu.

Animátor si připraví lístečky s úkolem na daný týden pro každého účastníka a vysvětlí jim, co budou v týdnu dělat. Z obrázků od menších dětí vždy doplní postní nástěnku, starší děti se k ní mohou také připojit, případně si mohou vytvořit vlastní nástěnku (fara, klubovna, třída).

Postní program ke stažení: DOC

 

 

 

1. týden – Maminka: Příloha I

2. týden – Samaritán: Příloha I, Příloha II

3. týden – Patron farnosti: Příloha I

4. týden – Bůh Stvořitel: Příloha I, Příloha II

5. týden – Ježíš: Příloha I, Příloha II, Příloha III

6. týden – Milosrdenství Otce - evangelium: Příloha I, Příloha II

 

 

 

Krátké adorace s dětmi po křížové cestě

Především v tomto roce eucharistického kongresu doporučujeme křížové cesty zakončit krátkou adorací. Zde nabízíme náměty pro adorace s dětmi:

Adorace 1 zde; Foto zde

Adorace 2 zde; Příloha zde; Foto zde

Adorace 3 zde

Adorace 4 zde; Foto zde

Adorace 5 zde; Příloha: zrna; klas - ukázka 1; klas - ukázka 2.

 

Kající bohoslužby pro děti - náměty a promluvy

Úvod - zde
1. téma: Člověk ztracený následkem hříchu a opět nalezený Bohem - zde
2. téma: Blahodárnost a současně nezbytnost odpuštění - zde
3. téma: Uznání vlastní hříšnosti - zde
Obrázky - zde

 

Velikonoční třídení

Materiály se nacházejí v rubrice Velikonoce: ZDE