Májové pobožnosti

 

Litanie

DOPLŇUJÍCÍ PODNĚTY PRO MÁJOVÉ POBOŽNOSTI S DĚTMI

Píseň k májovým pobožnostem:

Kytice květů: nahrávka

Kytice květů: slova + akordy

 

Obrázky na jednotlivé invokace litanií

Děti 1. – 3. třída

Příprava např. v hodině náboženství

 1. Dětem v hodině náboženství rozdáme papíry (A5, A6), aby na ně namalovaly obrázek, kterým vyjádří nějakou vlastnost Panny Marie (nebo obsah invokace) zmíněnou v litaniích (např. Královno andělů – koruna a andělé)
 2. Menším dětem rozdáme již předkreslené obrázky, které si vymalují
 3. Obrázky si pak sesbíráme a rozdáme dětem na májové pobožnosti, starší děti si je mohou přinést samy.
 4. Při čtení litanií děti dávají pozor, a jakmile zazní jejich invokace, svůj obrázek ukáží a položí na viditelné místo například někde blízko sochy nebo obrazu Panny Marie.
 5. Pokud je dětí více nebo každé namalovalo více obrázků, mohou litanie probíhat také tak, že dítě “přečte“ nahlas svůj obrázek a položí jej k oltáři, připevní na nástěnku s obrazem P. Marie, přidá na magnetickou tabuli apod. (Během této aktivity může znít v pozadí tichá reprodukovaná mariánská píseň, případně její melodie provedená šikovným instrumentalistou.)

 

 

Aktivita: Příprava vlastních litanií

Příprava např. v hodině náboženství

 

1. Děti si mohou v náboženství připravit své vlastní litanie pro Pannu Marii. Vymyslí a napíší, jak by mohly pojmenovat naši nebeskou maminku Pannu Marii. Každé dítě může např. vymyslet 2-3 invokace. Spojením všech invokací vzniknou celé litanie, které pak katecheta doplní závěrečnou modlitbou. (Tyto litanie dětí je možné také zkombinovat s klasickými, známými litaniemi, především v případě, že vlastních invokací není mnoho.)

například: Maria, maminko naše – oroduj za nás

                   Maria, Královno krásy – oroduj za nás

                   Maria, plná lásky – oroduj za nás 

2. Katecheta přinese co nejvíce různých obrázků Panny Marie, případně vyzve o hodinu dříve děti, aby přinesly, co mají doma. Obrázky seskládají do většího kruhu a

a) v případě malé skupinky vytvářejí společně vhodnou invokaci ke každému obrázku, kterou si zapisují

b) v případě větší skupiny děti vymýšlejí a zapisují vlastní invokace, které si pak společně přečtou. Katecheta zváží nutnost případné vhodnější stylizace a s těmito vlastními litaniemi vystoupí děti na veřejné májové pobožnosti.

3. Pracovní litanie: děti vytvářejí litanie na základě zkušenosti ze života vlastních maminek a jejich každodenních starostí. Děti píší vlastnosti, které na svých maminkách obdivují, i práce, které konají. Invokace začínají slovy Maria, Královno nebe, která (jsi také)...

4. Lze také přinést větší obraz P. Marie, otočit ho tak, aby děti na něj neviděly, a pak si jedno dítě po druhém volat, aby si obraz potichu prohlédlo a zapsalo si invokaci (či několik), která je při tom napadla. Katecheta zkontroluje a doplní potřebné a na májové pak obraz vystaví před všemi a klasické litanie děti doplní svými vlastními texty. Mohou se také předem sesbírat a pak rozdat apod.

 

Desátek s vlastními tajemstvími

Děti 4. – 5. třída

Příprava např. v hodině náboženství

 1. Katecheta si nejprve vybere libovolný desátek růžence, ke kterému se bude vztahovat následující aktivita. Společně s dětmi se pomodlí jeden Zdrávas tohoto desátku.
 2. Pak dětem přečte nebo převypráví biblický příběh, který o vybraném tajemství pojednává.
 3. Na tabuli nebo velký list papíru napíše jméno - Panna Maria (může použít také obrázek).
 4. Děti kolem Mariina jména namalují paprsky a na ně napíší své vlastní věty, které se vztahují k tématu desátku podle právě vyslechnutého biblického úryvku. Věty poté přeformulují, aby je bylo možné vložit jako doplněk při jednotlivých Zdrávasech (…Ježíš, kterého jsi…, kterému, ... který,... se kterým ....)
 5. Každé dítě si větu, kterou vymyslelo, napíše na lísteček, který si s sebou přinese na májovou pobožnost.
 6. Na májové pobožnosti se pak děti desátek pomodlí tak, že každé dítě řekne jeden Zdrávas a doplní ho vlastní připravenou větou, kterou přečte z papírku (nevadí, pokud bude zdrávasů víc než tradičních deset – podle počtu dětí).
 7. Aktivitu je možné uskutečnit s různými obměnami, např. děti mohou svou větu spojit s oficiálním tématem tajemství, které se bude opakovat při každém Zdrávasu (Ježíš, kterého jsi z Ducha Svatého počala a měla při tom víru, že se o tebe Bůh postará, atd.)  

 

PUTOVÁNÍ DO LURD S LUCKOU A BÁROU

Tento dokument-seriál pro děti najdete ve videoarchívu TV NOE. Využít jej můžete ve společenství dětí nebo jako doplněk výuky náboženství.