Modlitba v Novém zákoně


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky v této rubrice obsahují texty katechezí na téma "Modlitba", které nabízíme společenstvím dospělých.

Do prázdnin 2013 jsme zde uveřejnili 20 dílů těchto katechezí, které se věnovaly modlitbě z pohledu Starého zákona. Všechny naleznete v příslušné podrubrice.

V letošním školním roce 2013/2014 bude následovat 40 dílů katechezí věnujících se modlitbě v Novém zákoně a modlitbě v životě člověka.

Úvodní komentář ke katechezím - zde.

 

Všechny katecheze ke stažení v jednom souboru zde (zip).

 

Modlitba v Novém zákoně a životě člověka - katecheze

37. Modlitba a vykročení do života. Závěrečná katecheze o modlitbě

15.09.2016 14:11
  Tato katecheze tvoří závěr celku katechezí o modlitbě. Stejně jako ve dvou předchozích i zde se necháváme inspirovat promluvami papeže Františka.   Modlitba mě přivádí k životu Modlitba vždy nutně souvisí s konkrétním životem, který probíhá poté, co se „domodlím“.  Když se poctivě...
Celý článek

36. Papež František: Modlitba musí být smělá a neodbytná

15.09.2016 14:10
  Svatý otec František nás vybízí k odvážné, opravdové a vroucné modlitbě. Jako příklad takové modlitby uvádí Abraháma s následujícím komentářem: „Můžeme říci, že modlitba je vyjednávání s Pánem. Nebo můžeme také říci ještě důrazněji, že modlitba je stát se dotěrným, takřka otravuji...
Celý článek

35. Papež František a modlitba Otče náš

15.09.2016 14:09
  V této katechezi se zkusíme na modlitbu Otče náš podívat očima papeže Františka. Jak máme přistupovat k této modlitbě? Smířeni se svými bratry a sestrami. Protože pokud jsem v nějaké rozepři nebo se mně v hlavě honí spousta myšlenek vůči konkrétním lidem, ve kterých se mi...
Celý článek

34. Ale zbav nás od zlého. Amen. (KKC, čl. 2850 – 2865)

15.09.2016 14:08
  V dnešní katechezi se budeme zabývat poslední prosbou modlitby Otče náš. Ježíš nás naučil, že máme Otce prosit, aby nás zachránil od zlého. Aniž bychom si to uvědomovali, Zlý o nás neustále usiluje a není mu jedno, kdo jsem, kam kráčím a co je priorita v mém srdci a v mém...
Celý článek

33. Neuveď nás v pokušení (KKC, čl. 2846-2849)

15.09.2016 14:02
  Příběh o stvoření, který nám Bible předkládá na prvních stránkách, je nejen o pozitivní cestě vzniku světa, ale také o hříchu. Příběh o Adamovi a Evě nám připomíná, že každý občas rád trhá zakázané ovoce. Často upadáme do různých pokušení. Upadnout do pokušení znamená, že jsem si vědom...
Celý článek

32. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům (KKC, čl. 2838 - 2845)

15.09.2016 14:00
  V této katechezi se budeme zabývat další prosbou modlitby Otče náš a to: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. Prosba možná někoho zaráží, někoho provokuje, jiného rozčiluje… Určitě by se nám více líbila bez dodatku: „jako i my odpouštíme našim viníkům“. Jenže aby...
Celý článek

31. „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“ (KKC, čl. 2828 - 2837)

15.09.2016 13:59
  V této prosbě modlitby Páně je vyjádřena důvěra člověka, který uvěřil, že Ježíšova nabídka směřuje k naplněnosti života. Tato část evangelia Ježíše Krista velmi úzce souvisí s důvěrou vůči našemu nebeskému Otci: věříme, že on se o nás postará, a to nejen v duchovních...
Celý článek

30. „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“ (KKC, čl. 2822-2827)

15.09.2016 13:56
  Když v modlitbě Páně vyslovujeme tuto třetí prosbu „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“, prosíme Boha, aby se jeho láskyplný plán plně uskutečňoval na zemi, tak jako na nebi, a aby se naše vůle sjednocovala s vůlí jeho. Dokud lpíme na vlastních plánech, na své vůli, na...
Celý článek

29. „Přijď království tvé“ (KKC, čl. 2816 - 2821)

15.09.2016 13:55
  Tato prosba v modlitbě Páně je to nejvroucnější, co Ježíši leželo na srdci. Upřesňuje první prosbu, ve které jsme prosili, aby se na zemi posvětilo jméno našeho nebeského Otce, a nyní doplňujeme, že chceme, aby jeho království přišlo. Aby přišlo do mého srdce, do mého života. Ať přijde...
Celý článek

28. Posvěť se jméno tvé (KKC, čl. 2803 - 2815)

15.09.2016 13:52
  V této katechezi o modlitbě Otče náš se dostáváme k prosbám. Modlitba Páně obsahuje sedm proseb k Bohu Otci. První tři se více vztahují osobě Boha a zaměřují naši pozornost k jeho slávě. Lásce je vlastní myslet především na toho, koho miluje. Přivádějí nás k tomu, oč...
Celý článek
1 | 2 | 3 | 4 >>