Milosrdný rok

 

Soubor katechetických materiálů a podnětů Milosrdný rok.

 
 
                (1)    Matka
                (2)    Iluze
                (3)    Lék
                (4)    Odpuštění
                (5)    Stůl
                (6)    Radost
                (7)    Domov
                (8)    Náklonnost
                (9)    Evangelium
 
 
Katechezi vždy tvoří pět částí:
 
(A)    Listy mladým psali kněží nebo zasvěcené osoby, které v hledání oázy milosrdenství nechtějí kráčet pouští samy. Dominikán Bruno Donoval OP, bbiblista František Trstenský, kněží ponoření do služby mladým Juraj Karcol, Karol Vallo, Peter Mihálik a Milan Zaleha, popularizátor Teologie těla Róbert Neupauer a řeholní sestry Siarda Peticová z Kongregácie sestier premonštrátok a Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev.
 
(B)    Z Písma je rubrika s úryvky z Písma svatého, kde objevíme milosrdného samaritána, marnotratného syna, cizoložnici, kterou Ježíš ochrání před kamenováním, ztracené ovce a mince a mnohé další poklady Písma.
 
(C)    Aktivity obshují podrobně rozpracované originální nápady pro společenství mládeže a hodiny náboženství. Je to jedna z nejcennějších metodických částí těchto katechezí, protože všechny aktivity vznikají speciálně k listům Milosrdného roku.
 
(D)    Z pramenu milosrdenství jsou citáty z deníčku sestry, které připravujeme společně se sestrami z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Piktogram této části katechezí připomíná část loga Světových dní mládeže v Krakově, symbolizujícím proudy vytékající z Ježíšova srdce - symbol milosrdenství. Je to společný výtvarný prvek Milosrdného roku a SDM.
 
(E)    Adorace je úplně novou částí katechezí. Obsahuje připravené zamyšlení, texty z písma, modlitby, prosby a písně na eucharistickou adoraci.