Adorace dětí

Adorace. Obecné principy: zde

Klemens Tilmann: Výchova dítěte k meditaci: zde

 

Předloha pro adorace dětí: zde

Metodika pro delší adoraci s dětmi: zde

Velikonoční adorace

Text adorace zdeobr. 1obr. 2obr 3obr. 4,
texty v rámečcích.

 

Další adorace 

Adorace 1: textfoto.

Adorace 2: textpřílohafoto.

Adorace 3: text.

Adorace 4: textfoto.

Adorace 5: textzrnoklas - ukázka 1klas - ukázka 2.

 

Modelová adorace pro starší žáky: zde

 

Adorace pro mládež: zde