Příprava dětí na první svaté přijímání

 


Tonino Lasconi 

Já se také zpovídám

Příprava na slavnost svástosti smíření

Kniha děti nejprve vede k tomu, aby Ježíše poznaly a takto si jej zamilovaly. Nepředkládá žádné konkrétní zrcadlo pro zpytování svědomí, ale spíše usiluje o to formovat a zjemňovat svědomí dítěte, aby se děti samy naučily poznávat své skutečné hříchy. I přes tato těžká témata je kniha velmi svěží a předává se v ní radost ze života s Ježíšem. 

Knihu je možné si na katechetickém centru koupit ve zvýhodněné ceně 100,- Kč za kus.

 

 
Tonino Lasconi 

Ježíš nás zve ke svému stolu

Průvodce pro děti na cestě k prvnímu svatému přijímání

Cílem této knihy je, aby děti pochopily, co je to eucharistie, že je v ní skryt celý Ježíšův život, smrt a vzkříšení, a aby byly schopné z ní čerpat posilu do svých životů, ale také na jejím základě ve svých životech následovat Ježíše.

Knihu je možné si na katechetickém centru koupit ve zvýhodněné ceně 100,- Kč za kus.

 
 

Doplňující materiál

1. BŮH JE NÁŠ MILUJÍCÍ OTEC

            
            Metodika:    DOC, PDF
            
            Pracovní sešit: PDF
 
            Přílohy:       1. Hry na seznámení: DOC, PDF
                                2. Rčení: DOC, PDF
                                3. Srdce + text: DOC, PDF
                                4. Miminko: JPG
                                5. Boží vzkaz: DOC, PDF
                                6. Aktivita: DOC, PDF
                                7. Scénky: DOC, PDF
 
            Kompletní složka všech materiálu k 1. setkání: ZIP
 
 
 

2. JEŽÍŠ JE PŘÍTEL

 
            Metodika:    DOC, PDF
            
            Pracovní sešit: PDF
 
            Přílohy:       1. Hry: DOC, PDF
                                2. Květiny: PNG
                                3. Zacheus (text): DOC
                                4. Kříž: PNG
                                5. Scénky: DOC, PDF
 
            Kompletní složka všech materiálu k 2. setkání: ZIP
 
 
 

3. JEŽÍŠ JE NÁŠ ZACHRÁNCE

 
            Metodika:    DOC, PDF
            
            Pracovní sešit: PDF
 
            Přílohy:       1. Hry: DOC, PDF
                                1A. Batoh: JPG
                                2. Video: MP4
                                3A. Návod na výrobu kříže: DOC, PDF
                                3B. Návod na výrobu kříže: MP4
                                4. Text: ZIP
                                4A. Den: JPG
                                5. Scénky: DOC, PDF
 
            Kompletní složka všech materiálu k 3. setkání: ZIP