Hrané filmy

Životopisné filmy o svatých a jiných osobnostech

Na těchto stránkách představujeme také některé životopisné filmy. Rádi bychom vám podali určitý návod, jak je možné k obsahu těchto filmům katecheticky přistupovat.

Na prvním místě je důležité si uvědomit, že ve většině případů tyto filmy nepředkládají přesná historická fakta. Záměrem režiséra není z jednotlivých skutečných událostí sestavit život konkrétního člověka, tak jak se odehrál, ale cílem je spíše vykreslit obraz dané osoby – její povahové vlastnosti, způsob jednání, charakteristiku duchovní života atd. Proto také zfilmované scény, nebo i zakomponované příběhy, bývají často smyšlené. Nejdůležitější není konkrétní událost, ale především slova či gesta jednotlivých postav. Ze skutečného životopisu tedy autor scénáře často vybere jen několik stěžejních vět, které vystihují dílo, duši či osobnost daného člověka. A kolem těchto stěžejních vět je pak vytvořen nějaký příběh, děj filmu.

Pro katechetu (učitele, animátora), kterému záleží na tom, aby menší i větší diváci načerpali z bohatství života dané osobnosti pro sebe užitek, je důležité, aby nejprve tyto podstatné momenty (epizody) ve filmu našel on sám. Poté je vhodné, aby na tyto okamžiky upozornil i ostatní diváky (např. před farním promítáním), a to hned poté, co je uvede do logiky filmu.

Pokud má být film využit přímo při katechezi či výuce náboženství, doporučujeme pustit spíše jen tyto stěžejní pasáže (v minutáži cca 5-10 minut) a pak se již plně věnovat rozvinutí katechetou uvedeného tématu, jímž může být buď osobnost a dílo nějakého světce, nebo určitá hodnota, která je v daném úseku filmu zdůrazněná. Tento způsob katechetovy přípravy a práce může přispět k tomu, že sledování filmu nebude jen lacinou zábavou nebo pouhým diváckým zážitkem, ale naopak může mít velmi konkrétní přínos a význam pro duchovní život člověka, který se na film dívá.

Seznam recenzí - hrané filmy

Prostor Ticha

10.03.2015 08:28
Dokumentární film o zakládání trapistického kláštera v Čechách.   Dokumentární film režisérky Marie Šandové ukazuje na každodenní život trapistických mnichů v cisterciáckém klášteře i mimo něj a průběh stavby kláštera, který vznikl z ruiny barokní usedlosti. Součástí snímku je i svěcení...
Celý článek

Credo recital

08.10.2014 14:15
  Komunita Cenacolo vytvořila nádherné zdramatizování příběhu člověka a Boha obsažené v modlitbě Věřím – Credo. Obrovské přírodní podium u příležitosti Setkání mládeže v Medjugorji uvádí diváka do ráje na počátku, v pantomimickém tanci Adama a Evy přesvědčivě sděluje čistou...
Celý článek

NA ROZCESTÍ

11.09.2014 10:11
Značná část křesťanských filmů zabývajících se tématy dnešní doby, které byly natočeny v USA, českého diváka příliš neosloví. Připadají mu často schematické, někdy až vyumělkované, většinou s pohádkově nereálným dějem. Snímek „Na rozcestí“ režiséra Billyho Duka, jehož tématem jsou...
Celý článek

Moja misia I

08.07.2014 14:58
Slovenské studio LUX připravilo sérii DVD, kdy každé DVD obsahuje 6 krátkých dokumentů (30 min.) o lidech (Slovácích), kteří smysl svého života našli v misii. Dokumenty představují různé způsoby misie. Toto první DVD představuje sestru Františku, která pracuje v Jihoafrické republice, kde pomáhá v...
Celý článek

Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě

07.07.2014 17:10
Film přibližuje odhodlání bratří rozhodnout se pro řeholní život a pro kněžství. Osobní svědectví jednotlivých bratří nás vtahuje do děje v období komunistického pronásledování církve v padesátých letech a do období "klidu" v porevoluční atmosféře a znovubudování "nové" Českomoravské provincie....
Celý článek

Filip Neri. Buďte dobrí, ak možete.

07.07.2014 13:34
Studio Lux v roce 2008 vydalo ve slovenském znění italský film, který se snaží snad spíše ikonografickým způsobem představit osobnost tohoto světce, který bývá označován za patrona humoru. Film uměleckým způsobem vystihuje osobitost tohoto světce, jeho nekonvenčnost, avšak zároveň hlubokou zbožnost...
Celý článek

Restituta

07.07.2014 12:53
Rakousko český dokument o blahoslavené sestře Restitutě (vl. jménam Helena Kafková), vídeňačce z Brna, mučednici protinacistického odboje. Nedlouhý domunet (32 minut) je koláží vzomínek na sestru Restitutu, dobových záznamů, úryvků z jejích dopisů a rozhovorů o nekonvenční františkánce, zdravotní...
Celý článek

Popelka nazaretská

04.07.2014 14:59
V roce 1955 vytvořil Václav Renč v leopoldovské věznici básnickou sbírku Popelka nazaretská. Studenti a pedagogové SPgdŠ a SZŠ sv. Anežky České v Odrách se nechali tímto dílem inspirovat a vytvořili dramatizaci, v níž obsah básnické skladby propojili se životem autora. Výsledkem je...
Celý článek

Molokai. Príbeh otca Damiána

04.07.2014 14:23
  Otec Damián, vlastním jménem Josef Damián Veuster, skromný belgycký kněz a misionář malomocných.  V roce 1864 se jako misionář dostává na Havaj, hned na to se však ocitá na ostrově Molokai, kde ve službě malomocným nachází své životní povolání. Tito lidé se byli vyhoštěni ze svých...
Celý článek

Rivalové

26.06.2014 12:55
„Film Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů F1, kteří jsou soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném životě. Přestože jsou soupeři, jsou také jeden pro druhého inspirací. Přes jejich rozdílnost je v životě pojí zvláštní přátelství.“ Tuto charakteristiku snímku „Rivalové“ (2013) od...
Celý článek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>