Animované

Seznam recenzí - animované filmy

Abrahám a Izák (1)

04.07.2014 14:00
  V sadě animovaných biblických příběhů Starého zákona vyšlo i DVD s názvem Abraham a Izák. Podobně jako všechna ostatní DVD je i tento starozákonní filmový příběh rozčleněný na kapitoly. Jednotlivou kapitolu je možné využít jako doplnění výuky náboženství či katecheze. Podle osnov pro výuku...
Celý článek

Samuel (6)

03.07.2014 13:44
  Chana dala Bohu slib, že pokud se jí narodí syn, vychová ho pro službu v chrámu. Svůj slib také splnila a chlapce, až povyrostl, odevzdala knězi Élímu. Chlapec sloužil po boku Elího Bohu věrně a rád. Bůh si ho vybral jako svůj nástroj – stal se z něj Boží prorok. Příběh o starozákonním...
Celý článek

Šalomoun (8)

01.07.2014 13:57
  Štúdio Nádej vydalo další DVD v sérii Biblické animované příběhy Starého a Nového zákona s názvem Šalomoun. Příběh začíná kolem roku 1000 před Kristem v paláci krále Davida. Samotný král David je představený jako autorita pro izraelský národ i poddané na královském dvoře. Král je ve filmu...
Celý článek

Eliáš (9)

30.06.2014 13:58
  Štúdio Nádej vydalo v sérii Animované biblické příběhy Starého a Nového zákona DVD s názvem Eliáš. Formou zpracování jsou DVD primárně určena dětem mladšího školního věku. Osnovy (tedy i materiály určené k výuce náboženství) však příběh Eliáše neuvádějí jako probírané učivo. Přesto je tento...
Celý článek

Jan Křtitel (1)

20.06.2014 13:50
  Jde o dramatický příběh jednoho z největších Božích proroků a předchůdce Krista. Tvůrcům tohoto animovaného filmu se podařilo zachytit to nejdůležitější z Janova života. Na začátku snímku se setkáváme s Alžbětou a Zachariášem, kterému anděl Gabriel zvěstuje narození syna. Protože Zachariáš...
Celý článek

Narodil se Král (2)

19.06.2014 13:59
  Vánoční příběh známe již z mnoha vyprávění a interpretací, minimálně jej slyšíme jednou za rok. Animovaný film Narodil se král podává známý příběh zase v trochu jiném světle. Nechybí samozřejmě scény jako zvěstování anděla, který Marii přichází sdělit, že se stane matkou očekávaného...
Celý článek

Milosrdný Samaritán (9)

10.06.2014 13:55
  Štúdio Nádej vydalo v sérii Animované biblické příběhy Nového zákona také podobenství o milosrdném Samaritánovi, opatřené českou verzí. Délka filmu je 27 minut. Je vhodný již pro děti mladšího školního věku. Film dodržuje dějovou linii i hlavní poselství tak, jak je známe z Bible. Najdeme...
Celý článek

Ztracený syn (13)

06.06.2014 14:03
  Štúdio Nádej vydalo další v řadě Animovaných biblických příběhů, tentokrát s názvem  Ztracený syn podle biblického podobenství z Lukášova evangelia O marnotratném synu. Už na začátku filmu je vykreslen problematický vztah mezi starším a mladším synem. Důvod, proč mladší syn (Jakub)...
Celý článek

Lazar žije (15)

04.06.2014 13:43
  S velikonoční tématikou přichází DVD animované řady biblických příběhů Nového zákona, které má název Lazar žije. Díky tomuto dílu se děti mohou lépe uvědomit, co je to věčný život, vzkříšení, přátelství, co zmůže víra v Ježíšovu moc. Největší strach má člověk ze smrti, pokud neuvěří, že...
Celý článek

Mesiáš přichází (18)

16.05.2014 14:01
  V řadě Animované příběhy Nového zákona vyšlo DVD s názvem Mesiáš přichází. Jak napovídá obrázek na přebalu DVD, hlavním námětem jsou velikonoční události. V úvodu filmu jsou velmi dobře vykresleny politické poměry v Izraeli v Ježíšově době: nadvláda Říma, očekávání Mesiáše v duchu...
Celý článek
1 | 2 >>