Církev

(8. – 9.  třída)

Koncept "Církev" obsahuje 15 vyučovacích hodin. Tato témata se mohou v budoucnosti i na základě vašich zpětných reakcí upravit či rozšířit. Cílem těchto hodin bude, aby žáci poznali co – kdo je církev, jaké jsou její charismata a úkoly a také se seznámili s některými okamžiky v jejích dějinách a společně se zamysleli nad tím, čím mohou být inspirací pro život dnes.

 

 

BOŽÍ LID NA CESTĚ

(Úvodní hodina do tématu Církev. Obsahuje tato podtémata: putování, putování Božího lidu v SZ, Ježíš zve k následování, církev jako Boží lid na cestě; cílem této cesty je Boží království.)

 

-          Metodika: PDF, DOC

-          Pracovní list: PDF, DOC

-          Příloha č. 1: PDF, DOC

-          Příloha č. 2: XLS

-          Příloha  č. 3: PDF, DOC

-          Obrázky do časové přímky: DOC

 

 

IDENTITA CÍRKVE

(Církev je společenství, do kterého patřím i já, za nějž nesu zodpovědnosti i já.)

 

-          Metodika: PDF, DOC

-          Pracovní list: PDF, DOC

-          Příloha č. 1: PDF, DOC

-          Příloha č. 1: JPG

-          Příloha  č. 2: PDF, DOC

 

 

BIBLICKÉ OBRAZY CÍRKVE

(Noemova archa Gn 6-8, vinný keř Jan 15,1-5, tělo - listy sv. apoštola Pavla)

 

-          Metodika: PDF, DOC

-          Pracovní list: PDF, DOC

-          Příloha č. 1: PDF, DOC

-          Příloha č. 2: PDF, DOC

-          Příloha  č. 3: PDF, DOC

 

 

ŽIVOT PRVNÍCH KŘESŤANSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

(První křesťanská společenství: Sk 2,42 - 47; čtyři projevy života církve: koinonia, liturgia, diakonia, martyria.)

 

-          Metodika: PDF, DOC

-          Pracovní list: PDF, DOC

 

 

KŘESŤANSTVÍ SE ŠÍŘÍ DO "CELÉHO SVĚTA"

(Šíření křesťanství v prvních třech staletích, pronásledování křesťanů v prvních třech staletích.)

 

-          Metodika: PDF, DOC

-          Pracovní list: PDF, DOC

-          Příloha č. 1: JPG

 

 

KŘESŤANSTVÍ VE 4. STOLETÍ

(Konstantinovský obrat, sv. Helena, křesťanské umění.)

 

-          Metodika: PDF, DOC

-          Pracovní list: PDF, DOC

-          Basilica of Saint Clotilde: JPG

-          Bazilika nákres: PNG

-          bazilika sv. Pavla za hradbami: JPG

-          bazilika sv. Pavla za hradbami interiér 2: JPG

-          Bazilika: PNG

-          Příloha č. 1: JPG

-          Příloha č. 2: JPG

 

 

 

RANÝ STŘEDOVĚK

(Rozpad Římské říše, příchod germánů do Evropy, role církve a biskupů v tomto období, sv. Martin.)

 

-          Metodika: PDF, DOC

-          Pracovní list: PDF, DOC

 

 

RANÝ STŘEDOVĚK II.

(Vznik diecézí a patriarchátů, formující se kněžská a jáhenská služba, koncily.)

 

-          Metodika: PDF, DOC

-          Pracovní list: PDF, DOC

-          Příloha č. 1: PDF, DOC

-          Příloha č. 2: PDF

 

 

CÍRKEV - VYZNÁNÍ VÍRY

(2 - 3 vyučovaní hodiny na téma jedna, svatá, všeobecná, apoštolská církev.)

 

-          Metodika: PDF, DOC

-          Pracovní list: PDF, DOC

-          Příloha č. 1: PDF, DOC

-          Příloha č. 2: PDF, DOC

-          Tvorba mentální mapy: PDF, DOC

 

 

BENEDIKTINI

(3 vyučovací hodiny)

 

-        1)    Sv. Benedikt a benediktýnský řád

                        Metodika:  PDFDOC

                        Pracovní list: PDFDOC

                        Příloha č. 1: JPG

 

-        2)    Benediktýni – pravidla pro život

                        Metodika: PDFDOC

                        Pracovní list č. 1: PDFDOC

                        Pracovní list č. 2: PDFDOC

                        Příloha č. 1: PDFDOC

 

-        3)    Význam mnišských řádů pro evropskou kulturu

                        Metodika: PDFDOC

                        Pracovní list: PDFDOC

                        Příloha č. 1: PDFDOC

                        Příloha č. 2: PDFDOC

                        Příloha č. 3: PDFDOC

 

 

CHRISTIANIZACE VELKÉ MORAVY

 

-          Metodika: PDF, DOC

-          Pracovní list: PDF, DOC

-          Příloha č. 1: PDF, DOC

-          Příloha č. 2: PDF, DOC

 

Další materiály k dějinám křesťanství naleznete zde.